E sigaret versus gewone sigaret: wat zegt de wetenschap?

Wie wil overstappen van de gewone sigaret naar de e sigaret, zit vaak met een aantal prangende vragen. De belangrijkste: is het gebruik van een e sigaret niet net zo schadelijk voor de gezondheid als de reguliere sigaret die ik nu rook? Berichtgeving in de media daarover is niet altijd eensluidend, dus wenden we ons in deze blog tot de wetenschap.

E sigaret 95% minder schadelijk

Al in 2015 publiceerde de Britse gezondheidsdienst een uitgebreid onderzoek, waaruit naar voren kwam dat het roken van e sigaretten zo’n 95% minder schadelijk is dan het gebruik van de ouderwetse sigaret met tabak. Een andere vondst, zo blijkt uit datzelfde artikel, is dat bijna de helft van de populatie (44,8 procent om precies te zijn) zich niet realiseert dat e sigaretten veel minder schadelijk zijn dan gewone sigaretten. Hier is dus nog veel winst te behalen.

Het onderzoek, geleid door de professoren Ann McNeill en Peter Hajek, geeft aanwijzingen dat de e sigaret bijdraagt aan de almaar kleiner wordende groep gewone rokers. Een goede ontwikkeling, afgaande op de eerder genoemde conclusies. Ook wordt in het onderzoek de zorg weggenomen dat het roken van e sigaretten voor kinderen en niet-rokers een aanleiding kan vormen om zelf te gaan roken. Die claim bleek namelijk nergens op gebaseerd.

Recent bewijs voor minder schadelijke e sigaret

In maart van dit jaar publiceerde de University College van Londen in opdracht van het Britse kankerinstituut opnieuw een hoopgevend onderzoek. Opnieuw luidt de conclusie: het roken van e sigaretten is – ook op de lange termijn – veel minder schadelijk dan het roken van gewone sigaretten. Men kwam tot deze bevindingen door 6 maanden lang van drie groepen (rokers, e sigaret gebruikers, en gebruikers van nicotinevervangers als pleisters en kauwgom) het speeksel en de urine te testen.

Daarin werd gezocht naar aanwezigheid en concentratie van onder meer nicotine en 26 andere schadelijke stoffen. Alleen het schadelijke NNAL werd gevonden in de urine van de gebruikers van de e sigaret, zij het in een concentratie die liefst 97,5% lager was dan bij gewone rokers. De overige stoffen werden teruggevonden in concentraties als gemeten bij de gebruikers van nicotinevervangers.

E sigaret niet schadelijker dan nicotinevervangers

Dat is goed nieuws, want uit onderzoek dat de voorbije 30 jaar is verricht naar nicotinevervangers, is gebleken dat die stoffen in dergelijke concentraties nauwelijks een risico vormen op de lange termijn. Cancer Research UK stelt dan ook: “We zien dat e sigaretten dezelfde invloed hebben op het lichaam als erkende middelen die worden gebruikt om te stoppen met roken. De e sigaret kan dan ook als relatief veilig worden beschouwd.”

Met andere woorden: het loont om de (definitieve) overstap te maken van de reguliere sigaret naar  de e sigaret, zeker als het u om de gezondheid te doen is. Wilt u nog wat meer info? Dan kunt u deze blog lezen, waar we eerder al schreven over de mogelijk schadelijke gevolgen van nicotine.