In Engeland loopt e-sigaret in op tabak

Voor het eerst overstijgt het aantal e-rokers in Engeland dat helemaal geen tabak meer aanraakt het aantal dampers dat wel wil stoppen, maar nog op twee gedachten hinkt. Uit nationaal onderzoek blijkt dat onder ruim 2,9 miljoen gebruikers van de e-sigaret. In dat onderzoek geeft ruim de helft aan erin geslaagd te zijn definitief te stoppen met tabak.

Uit de resultaten blijkt dat de inzet van de e-sigaret in de strijd tegen de tabaksconsumptie zeer effectief is. In tegenstelling tot veel andere Europese landen, waaronder Nederland en België, heeft de Britse overheid en een groot aantal officiële Britse gezondheidsorganisaties de e-sigaret omarmd als officieel wapen in die strijd.

E-sigaret kent nog steeds ‘dual-users’

Hoe effectief de e-sigaret ook is om te stoppen met de tabaksconsumptie, in het Verenigd Koninkrijk bestaat nog altijd een groot aantal zogeheten ‘dual-users’ en er is geen reden om aan te nemen dat dit in andere landen anders ligt. ‘Dual-users’ zijn rokers die er nog niet aan toe zijn de tabak definitief vaarwel te zeggen.

Dual-users roken op voor iedereen bekende ‘kritieke momenten’ nog altijd een traditionele sigaret om gehoor te geven aan hun schadelijke tabaksverslaving. Denk aan de eerste kop koffie, ’s morgens; aan een korte pauze na een vermoeiende vergadering, ’s middags; en aan het fameuze sigaretje na het avondeten. Op andere momenten wordt het verslavingspatroon doorbroken door een e-sigaret te roken, wat de schadelijke effecten van tabak aanzienlijk reduceert.

Géén teer, koolmonoxide of kooldioxide in e-vloeistof

Het onderzoek in het Verenigd Koninkrijk bracht niet alleen goed nieuws. Er is ook sprake van een negatieve trend. Als gevolg van de vele anti-campagnes die de e-sigaret treffen, ook in Groot-Brittannië, neemt het aantal rokers dat zich om gezondheidsredenen bekeert tot de elektronische sigaret af ten opzichte van voorgaande jaren. Dit gebeurt uit angst voor de veiligheid en het nieuwe verslavingsgevaar dat aan de e-sigaret zou kleven. Uit arren moede blijf men dan maar tabak roken, wat vele malen schadelijker is.

In plaats van dat er bij de Nederlandse en Belgische overheid alarmbellen gaan rinkelen naar aanleiding van deze trend – denk aan de enorme consequenties voor de kosten van de toch al dure gezondheidszorg – dendert de negatieve berichtgeving gewoon door. Laatst nog beweerde een politicus van een van de regeringspartijen dat e-vloeistof teer zou bevatten, de belangrijkste veroorzaker van kanker.

De lange arm van de tabakslobby

Dit is pertinent onwaar. In plaats van het inhaleren van teerhoudende tabaksrook, is de essentie van elektronisch roken juist het vaporiseren van e-liquid die honderd procent vrij is van teer, koolmonoxide en kooldioxide. Dat e-roken verslavend zou zijn, is eveneens een mythe. In e-vloeistof zitten geen verslavende stoffen, met uitzondering van de nicotine die je er niet per se aan hoeft toe te voegen en die je hoe dan ook kunt afbouwen, wat met tabak onmogelijk is.

De arm van de tabakslobby blijkt oneindig lang en bereikt zelfs politici die mede verantwoordelijkheid dragen voor de houdbaarheid van onze volksgezondheidsvoorzieningen. Dat past bij een industrie die zelfs zo ver gaat consumenten te misleiden met een ‘sjoemelsigaret’ die veel meer teer bevatt dan blijkt uit de ‘officiële’ testen. Zelfs politieke kopstukken trappen daar in.