E liquid aroma’s kunnen chemisch reageren met PG en/of VG

E liquid aroma’s kunnen veranderen

We horen veel verhalen over hoe slecht e liquid voor u gezondheid kan zijn: nicotine is verslavend en de aroma’s kunnen slecht voor je longen zijn. Nieuw onderzoek laat zien dat er stoffen in e liquids zitten waar we het bestaan nog niet van wisten en waar we ons wel zorgen om moeten maken, deze stoffen vormen zich nadat de liquid gemengd wordt met bijvoorbeeld PG en/of VG. Wetenschappers hebben ontdekt dat kaneel, vanille en kersen aroma’s reageren met propyleen glycol, een hoofdingrediënt in veel e liquids, en totaal nieuwe stoffen creëren, volgens een studie in ” the journal nicotine & tobacco research”. Deze chemische stoffen worden geïnhaleerd door de mensen die dampen laat deze nieuwe studie zien. Vroeg onderzoek door Sven eric Jordt, een medisch professor, suggereert dat deze nieuw gevormde chemische stoffen de luchtwegen kunnen irriteren en mensen weten niet eens dat ze deze stoffen inhaleren.

“Er zijn chemische stoffen die mensen inhaleren waarvan ze het bestaan niet eens weten.”

Er zijn meer dan 7000 e liquid aroma’s op de wereldmarkt, en sommige zijn redelijk controversieel. Op dit moment worden de aroma’s door wetgevers en reguleringsinstanties bekeken om te zien hoe hier mee om te gaan, daarnaast is er een discussie gaande of e liquids met smaakjes kinderen lokken naar de e sigaret. Er zijn gezondheid issues die overwogen moeten worden, terwijl de Amerikaanse FDA deze flavors aanmerkt als veilig om te eten weten we eigenlijk niet of ze ook veilig zijn om bijvoorbeeld te dampen. Sommig onderzoek laat zien dat bijvoorbeeld kaneel in e liquid de longcellen beschadigd.

” Als de olifant in de kamer”

Vape liquids worden traditioneel verkregen door nicotine, aroma en oplosmiddel als PG en VG te mengen. Deze oplosmiddelen zijn de “olifant in de kamer”. Het is het hoofdbestanddeel in de liquid, er is echter weinig bekend hoe ze stoffen reageren met bijvoorbeeld aroma en/of nicotine en dan op het moment speciaal de smaken kaneel, vanille en kersen. wetenschappers hebben chemische stoffen opgemerkt in e liquid mengsel die niet op het etiket vermeld zijn. Gebaseerd op de structuur van deze chemicaliën lijken ze later gevormd te zijn, na het mengen van de verschillende stoffen dus. Niemand weet wat er precies aan de hand is en of deze stoffen ook in de longen terecht komen.  Om scheikunde reactie in actie te zien, Jordi’s team maakte zelf e liquid op basis van gegevens die zie in openbare literatuur vonden en juices die ze kochten bij AmericanEliquidstore. Ze mengeden de PG , Vg en een handvol verschillende aroma’s, inclusief kersen, kaneel en vanille. En zagen de concentratie van deze componenten toenemen. Toen ze de damp van hun liquids analyseerde constateerde ze dat ongeveer 50 tot 80% van de nieuw gevormde stoffen ook in de damp aanwezig waren.

” Wij denken dat de consument hiervan op de hoogte moet zijn”

de belangrijke vraag is natuurlijk, wat doen deze nieuwe stoffen met het menselijk lichaam. en studie naar het effect van deze stoffen geeft een antwoord: het team testte de nieuwe stoffen op cellen waarvan met weet dat deze reageren op sigaretten rook en chili peppers. wat ze vonden is dat deze stoffen de cellen net zo, maar efficiënter irriteren dan de ongemengde aroma’s. Toch vreemd omdat er geen epidemie onder dampers heerst van geïrriteerde luchtwegen of wat voor ander noemenswaardig verschijnsel. Als deze irritaties heftig zouden zijn dan zouden mensen niet meer dampen, logisch. de zorg is dan ook dat men zich afvraagt wat deze irritatie die er is op de lange duur veroorzaakt, chronisch hoesten of misschien zelfs astma. De studie laat zien dat de liquids niet stabiel zijn en dat is waarom we door moeten gaan met dit onderzoek omdat we simpelweg de langstermijn gevolgen niet kennen.

“Probleem verplaatsing is niet wat je wilt”

Het is van root belang dat dampers weten wat ze dampen maar dat zelfs dan ze niet kunnen weten wat ze dampen vanwege deze stoffen die zich pas na het mengen vormen. Ook Strogin zegt dat deze risico’s verder onderzocht moeten worden,  we zouden gaan zeggen dat dampen volledig zonder gevaar is maar dat is gewoonweg niet waar. Je stopt met roken omdat het slecht voor je is maar wat als je gaat dampen en je misschien wel alleen het ene probleem met het andere vervangt…..