Is dampen of vapen net zo slecht als roken ?

Deze titel vind je boven diverse artikelen in de media na de “uitbraak” van een mysterieuze longziekte. Ik heb onder dit stuk enige links geplaatst, via deze links kunt u zichzelf informeren over de stand van zaken na de eerste publicaties. De artikelen zijn in het engels omdat het onderzoek in Amerika wordt uitgevoerd bijvoorbeeld door de FDA zeg maar het Amerikaanse RIVM. Inmiddels is er in Nederland een enquete gaande waarin wordt opgeroepen zich te melden als u klachten ondervindt als gevolg van gebruik van de e sigaret, er zijn 3 meldingen tot nu toe. Het blijft wat vreemd dat na inmiddels 10 jaar dampen er plots “acute” gevallen zijn die lijden aan de eerder genoemde longziekte. Als je de aantallen afzet tegen het aantal dampers is het natuurlijk nog minimaal. Er was in Nederland een persoon die na het dampen van zijn dochter’s e sigaret plots bloed ging ophoesten, ik geloof hier niets van, of deze persoon heeft een product gebruikt dat niets met reguliere dampvloeistof van doen heeft of er is iets naders aan de hand. Het feit dat er ook bij vermeld werd dat het om een “geleend” product gaat roept al vragen op. Verder is het volgens de FDA waarschijnlijk dat de oorzaak gezocht moet worden in illegale vloeistoffen met THC en vitamin e acetate, een afslank middel, kortom niets is zeker op dit moment. Toch worden de berichten gebracht alsof al vast staat dat vapen grote risico’s met zich meebrengt. Ik hou vast aan de engelse onderzoeken die zeer uitvoerig en ook in aantal groot zijn geweest. Engeland, vergeet de Brexit even, is op het gebied van medisch onderzoek leidend in de wereld het staat zeker op en hoger niveau dan Nederland als het om medische zaken gaat. Het gaat mij te ver om te spreken van een complot maar zeker is wel dat er instanties en/of organisaties zijn die bijna blij lijken te zijn dat ze iets hebben om dampen in de verdomhoek te zetten. Waarom worden er nooit eens onderzoekers uitgenodigd die voorstander van dampen zijn, deze zijn er namelijk ook en dit zijn geen koekenbakkers.

Vitamin E Acetate Products Investigated in THC Oil Deaths

Health Officials Name a Likely Culprit in Lung Disease Outbreak